اخبار

گروه
پایان یک دعوا؛ نرخ هتل ها به ریال باقی ماند
صنعت هتل کشورمان در آذرماه 1397

پایان یک دعوا؛ نرخ هتل ها به ریال باقی ماند

شنبه 01 دی 1397 | 03:15

دعوای دونرخی شدن هتل ها همچنان ادامه دارد
صنعت هتل کشورمان در آبانماه سال 1397

دعوای دونرخی شدن هتل ها همچنان ادامه دارد

چهارشنبه 30 آبان 1397 | 19:34

جستجو در اخبار