اخبار

گروه
ورزش در حریم شخصی و خوابی در نهایت آرامش
تغییر فلسفه وجود تجهیزات ورزشی در هتل ها؛

ورزش در حریم شخصی و خوابی در نهایت آرامش

داریوش آل آقا
دوشنبه 24 تیر 1398 | 00:18

چرا استخدام می کنید و چرا باید استخدام شوید؟
جدب نیروی کار در صنعت هتل از زاویه ای دیگر؛

چرا استخدام می کنید و چرا باید استخدام شوید؟

داریوش آل آقا
پنجشنبه 18 بهمن 1397 | 17:03

استفاده از روش های مرسوم به جای قانون سازی!
چگونگی پیوند صنایع دستی و هتل ها؛

استفاده از روش های مرسوم به جای قانون سازی!

داریوش آل آقا
ﺳﻪشنبه 14 شهریور 1396 | 07:55

وقتی برداشتی اشتباه از یک تکنیک سد راه پیشرفت می شود!
نگاهی به مقوله آموزش در صنعت هتل ایران

وقتی برداشتی اشتباه از یک تکنیک سد راه پیشرفت می شود!

داریوش آل آقا
ﺳﻪشنبه 07 شهریور 1396 | 04:31

جستجو در اخبار