اخبار

گروه
استفاده از روش های مرسوم به جای قانون سازی!
چگونگی پیوند صنایع دستی و هتل ها؛

استفاده از روش های مرسوم به جای قانون سازی!

داریوش آل آقا
ﺳﻪشنبه 14 شهریور 1396 | 07:55

وقتی برداشتی اشتباه از یک تکنیک سد راه پیشرفت می شود!
نگاهی به مقوله آموزش در صنعت هتل ایران

وقتی برداشتی اشتباه از یک تکنیک سد راه پیشرفت می شود!

داریوش آل آقا
ﺳﻪشنبه 07 شهریور 1396 | 04:31

همه امیدهای یک صنعت از دولت امید
صنعت هتل و دولت دوازدهم

همه امیدهای یک صنعت از دولت امید

داریوش آل آقا
ﺳﻪشنبه 17 مرداد 1396 | 11:30

جستجو در اخبار