اخبار

گروه
چرا هنوز به پاکیزگی لابی هتل ها حساس هستم؟
روایت درسی نانوشته از هتلداری؛

چرا هنوز به پاکیزگی لابی هتل ها حساس هستم؟

یکشنبه 19 فروردین 1397 | 15:07

فقط تا ۲۴ ساعت «لطفا مزاحم نشوید»!
به بهانه افزایش ضریب ایمنی در هتل ها

فقط تا ۲۴ ساعت «لطفا مزاحم نشوید»!

ﺳﻪشنبه 19 دی 1396 | 12:44

جستجو در اخبار