اخبار

گروه
بهتر بشنوید تا رضایت مندی مهمانانتان افزایش یابد
توصیه ای برای مدیران هتل ها؛

بهتر بشنوید تا رضایت مندی مهمانانتان افزایش یابد

شنبه 21 دی 1398 | 03:09

ورزش در حریم شخصی و خوابی در نهایت آرامش
تغییر فلسفه وجود تجهیزات ورزشی در هتل ها؛

ورزش در حریم شخصی و خوابی در نهایت آرامش

داریوش آل آقا
دوشنبه 24 تیر 1398 | 00:18

چگونه بهره وری کارمندان هتل خود را افزایش دهیم؟
توصیه هایی برای مدیران هتل ها؛

چگونه بهره وری کارمندان هتل خود را افزایش دهیم؟

جری مک کنووی
شنبه 01 تیر 1398 | 23:01

چرا استخدام می کنید و چرا باید استخدام شوید؟
جدب نیروی کار در صنعت هتل از زاویه ای دیگر؛

چرا استخدام می کنید و چرا باید استخدام شوید؟

داریوش آل آقا
پنجشنبه 18 بهمن 1397 | 17:03

چگونه برای کارمندان خود مربی باشید نه مدیر!
توصیه ای برای مدیران جوان هتل ها؛

چگونه برای کارمندان خود مربی باشید نه مدیر!

یکشنبه 07 بهمن 1397 | 21:08

جستجو در اخبار