اخبار

گروه
ورزش در حریم شخصی و خوابی در نهایت آرامش
تغییر فلسفه وجود تجهیزات ورزشی در هتل ها؛

ورزش در حریم شخصی و خوابی در نهایت آرامش

داریوش آل آقا
دوشنبه 24 تیر 1398 | 00:18

چگونه بهره وری کارمندان هتل خود را افزایش دهیم؟
توصیه هایی برای مدیران هتل ها؛

چگونه بهره وری کارمندان هتل خود را افزایش دهیم؟

جری مک کنووی
شنبه 01 تیر 1398 | 23:01

چرا استخدام می کنید و چرا باید استخدام شوید؟
جدب نیروی کار در صنعت هتل از زاویه ای دیگر؛

چرا استخدام می کنید و چرا باید استخدام شوید؟

داریوش آل آقا
پنجشنبه 18 بهمن 1397 | 17:03

چگونه برای کارمندان خود مربی باشید نه مدیر!
توصیه ای برای مدیران جوان هتل ها؛

چگونه برای کارمندان خود مربی باشید نه مدیر!

یکشنبه 07 بهمن 1397 | 21:08

طراحی و ساختار بخش پذیرش در هتل ها دگرگون می شود
با تعاریفی تازه از پذیرش مهمان؛

طراحی و ساختار بخش پذیرش در هتل ها دگرگون می شود

جمعه 27 مهر 1397 | 22:21

جستجو در اخبار