اخبار

گروه
میکروهتل ها جایگزین اتاق های بزرگ و سنتی می شوند
نگاهی به گرایش تازه ساخت و ساز در صنعت هتل؛

میکروهتل ها جایگزین اتاق های بزرگ و سنتی می شوند

پنجشنبه 16 آبان 1398 | 03:07

قانون حذف پلاستیک به سرویس بهداشتی و حمام هتل ها رسید
در راستای کاهش حرکت جهانی برای کاهش ضایعات پلاستیکی؛

قانون حذف پلاستیک به سرویس بهداشتی و حمام هتل ها رسید

دوشنبه 22 مهر 1398 | 22:55

جستجو در اخبار