اخبار

گروه
همه تسهیلات به اقامتگاه های بوم گردی ختم می شود
صنعت هتل ایران در خرداد ماه 1397

همه تسهیلات به اقامتگاه های بوم گردی ختم می شود

جمعه 01 تیر 1397 | 01:45

مهم ترین عامل تاثیرگذار در ذهن مهمان تازه وارد به هتل کدام است؟
نتایج نظرسنجی انجام شده در سایت بازارهتل

مهم ترین عامل تاثیرگذار در ذهن مهمان تازه وارد به هتل کدام است؟

یکشنبه 02 اردیبهشت 1397 | 20:26

تلاش برای حرکت درست در مسیر ناهموار وعده و نومیدی
نگاهی به صنعت هتل ایران در سال 1396

تلاش برای حرکت درست در مسیر ناهموار وعده و نومیدی

ﺳﻪشنبه 14 فروردین 1397 | 01:46

جستجو در اخبار