اخبار

گروه
سالن جشن و همایش هتل ها؛ از تسهیلات رزرو تا ذره بین پلیس
صنعت هتل کشورمان در دیماه 1397

سالن جشن و همایش هتل ها؛ از تسهیلات رزرو تا ذره بین پلیس

یکشنبه 30 دی 1397 | 18:46

پایان یک دعوا؛ نرخ هتل ها به ریال باقی ماند
صنعت هتل کشورمان در آذرماه 1397

پایان یک دعوا؛ نرخ هتل ها به ریال باقی ماند

شنبه 01 دی 1397 | 03:15

دعوای دونرخی شدن هتل ها همچنان ادامه دارد
صنعت هتل کشورمان در آبانماه سال 1397

دعوای دونرخی شدن هتل ها همچنان ادامه دارد

چهارشنبه 30 آبان 1397 | 19:34

همه تسهیلات به اقامتگاه های بوم گردی ختم می شود
صنعت هتل ایران در خرداد ماه 1397

همه تسهیلات به اقامتگاه های بوم گردی ختم می شود

جمعه 01 تیر 1397 | 01:45

جستجو در اخبار