تازه ترین اخبار

صنعت هتل کشورمان در آبانماه سال 1397

دعوای دونرخی شدن هتل ها همچنان ادامه دارد

30 آبان 1397 | 19:34

صنعت هتل کشور در هفته ای که گذشت

از روایت دوباره واگذاری هتل های دولتی تا اظهار نظر جالب معاون گردشگری

09 ارديبهشت 1396 | 00:29
بیشتر