تازه ترین اخبار

توسط یک طراح ایرانی – آلمانی ارائه شد؛

طرحی نوین از فضای تفریحی – آموزشی برای کودکان با قابلیت اجرا در هتل ها

25 بهمن 1398 | 19:45

با تعاریفی تازه از پذیرش مهمان؛

طراحی و ساختار بخش پذیرش در هتل ها دگرگون می شود

27 مهر 1397 | 22:21

صنعت هتل کشورمان در هفته ای که گذشت؛

از پیشنهاد ضابطه مندی صنایع دستی در هتل ها تا ثبت نخستین رزرو در آمادئوس

10 شهريور 1396 | 14:25

صنعت هتل کشورمان در هفته ای که گذشت

شرط عجیب رئیس سازمان گردشگری برای افزایش ستاره هتل ها

22 ارديبهشت 1396 | 16:10

پنجمین نظرسنجی سایت بازار هتل؛

موثرترین عامل در نقش بستن یک تصویر مثبت از هتل در ذهن مهمان کدام است؟

04 ارديبهشت 1396 | 04:46
بیشتر