اخبار

گروه
ورزش در حریم شخصی و خوابی در نهایت آرامش
تغییر فلسفه وجود تجهیزات ورزشی در هتل ها؛

ورزش در حریم شخصی و خوابی در نهایت آرامش

داریوش آل آقا
دوشنبه 24 تیر 1398 | 00:18

چگونه بهره وری کارمندان هتل خود را افزایش دهیم؟
توصیه هایی برای مدیران هتل ها؛

چگونه بهره وری کارمندان هتل خود را افزایش دهیم؟

جری مک کنووی
شنبه 01 تیر 1398 | 23:01

جستجو در اخبار