اخبار

گروه
طراحی و ساختار بخش پذیرش در هتل ها دگرگون می شود
با تعاریفی تازه از پذیرش مهمان؛

طراحی و ساختار بخش پذیرش در هتل ها دگرگون می شود

جمعه 27 مهر 1397 | 22:21

هتل دلخواه خود را شفاهی رزرو کنید!
با اتصال حساب کاربری Expedia به فرمان صوتی گوگل؛

هتل دلخواه خود را شفاهی رزرو کنید!

جمعه 20 مهر 1397 | 21:46

جستجو در اخبار