اخبار

گروه
چالش های استفاده از اپلیکیشن مدیریت خانه داری در هتل
گزارشی از تجربه اپلیکیشن مدیریت خانه داری در یکی از هتل های ماریوت؛

چالش های استفاده از اپلیکیشن مدیریت خانه داری در هتل

جمعه 15 تیر 1397 | 15:53

همه تسهیلات به اقامتگاه های بوم گردی ختم می شود
صنعت هتل ایران در خرداد ماه 1397

همه تسهیلات به اقامتگاه های بوم گردی ختم می شود

جمعه 01 تیر 1397 | 01:45

جستجو در اخبار