اخبار

گروه
بهتر بشنوید تا رضایت مندی مهمانانتان افزایش یابد
توصیه ای برای مدیران هتل ها؛

بهتر بشنوید تا رضایت مندی مهمانانتان افزایش یابد

شنبه 21 دی 1398 | 03:09

میکروهتل ها جایگزین اتاق های بزرگ و سنتی می شوند
نگاهی به گرایش تازه ساخت و ساز در صنعت هتل؛

میکروهتل ها جایگزین اتاق های بزرگ و سنتی می شوند

پنجشنبه 16 آبان 1398 | 03:07

جستجو در اخبار