• نشانی:
  دفتر مرکزی: ایتالیا - ونیز
 • تلفن:
  00393883434837
 • واتساپ و تلگرام:
  00393883434837
 • ایمیل:
  info@bazarhotel.com