ساعت های هوشمند

ساعت های هوشمند

نام شرکت: شرکت مهندسی و تجهیزات Amaricar

حوزه فعالیت:‌ تجهیزات هتل

بیشتر
 
تجهیزات لاندری

تجهیزات لاندری

نام شرکت: UniMac

حوزه فعالیت:‌ لاندری

بیشتر
 
ظروف هتلی

ظروف هتلی

نام شرکت: Dudson

حوزه فعالیت:‌ ظروف آلات

بیشتر